Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Υποχρεώσεις Δήμου
Υποχρεώσεις Δήμου
  • Υποχρεώσεις του Δήμου
    Ο Δήμος έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή εκτέλεση του έργου. Κατά συνέπεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του, το έργο του Συμβούλου θα πρέπει να παρακολουθείται, από Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και από τον Υπεύθυνο Έργου του Δήμου, από τους οποίους ο Ανάδοχος θα καθοδηγείται και θα λαμβάνει οδηγίες.

Υπουργείο Εσωτερικών