Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη
Υποστηρικτικό υλικό

Η ενότητα αυτή αφορά κυρίως στην αρχική απόφαση για την υλοποίηση ενός έργου μέσω ΣΔΙΤ και την έναρξη της προσυμβατικής διαδικασίας, δηλαδή της διαδικασίας συνεργασίας του Δήμου με εξειδικευμένους συμβούλους για το σχεδιασμό του βασικού πλαισίου του έργου και την τελική πρόσκληση επιλογής αναδόχου επενδυτικού σχήματος.

Στην ενότητα αυτή παρέχεται πληροφόρηση και υποστηρικτικό υλικό για την κατανόηση των απαιτήσεων ενός έργου ΣΔΙΤ, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα με χρήσιμες συνδέσεις για αντίστοιχες δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, περιγραφή των διαδικασιών ένταξης ενός έργου ΣΔΙΤ στην Αυτοδιοίκηση, πρότυπα έγγραφα για την επιλογή αναδόχου προσυμβατικής διαδικασίας καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

Υπουργείο Εσωτερικών