Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση


 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ.
Αποτελέσματα Αναζήτησης

Κανόνες:

Η προς εύρεση λέξεις πρέπει να έχουν τούλαχιστον 2 χαρακτήρες και όχι περισσότερους από 200.
Το κενό χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των λέξεων.
Τα "" χρησιμεύουν για την εύρεση ολόκληρων φράσεων (χωρίς την χρήση της υπηρεσίας ευρετηρίου).
Το AND, OR και NOT είναι δεσμευμένες λέξεις που προηγούνται των προεπιλεγμένων τελεστών.
Τα +, | και -, αντιστοιχούν στο AND, OR και NOT ως τελεστές.
Όλες οι προς εύρεση λέξεις μετατρέπονται σε πεζά.

Υπουργείο Εσωτερικών