Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εθνικά κείμενα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγοί Έργων ΟΤΑ
  Στερεά Απόβλητα
  Αποχέτευση
  Ενέργεια
  Πολιτισμός - Αθλητισμός
  Ύδρευση
Άλλες Πηγές

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./e-Βιβλιοθήκη/Οδηγοί Έργων ΟΤΑ/Αποχέτευση
Οδηγός Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων

Το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει στην παροχή ενός πλαισίου οδηγιών και εργαλείων προς τους ΟΤΑ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, για το σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στον τομέα των έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων

Ο Οδηγός απευθύνεται τόσο σε μη ειδικούς, σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, όσο και στους εξειδικευμένους συνεργάτες τους, με σκοπό τη δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου υλοποίησης, επικοινωνίας και υποστήριξης της απόφασης σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ενός έργου με τη μορφή της συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον ν.3389/2005. Βασική επιδίωξη είναι η κατάλληλη προετοιμασία για την ολοκλήρωση της προσυμβατικής διαδικασίας και την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Στον παρόντα οδηγό δεν επιχειρείται ανάλυση και σύγκριση των τεχνικών λύσεων των έργων αυτών, αλλά προσέγγιση της πορείας υλοποίησης της προσυμβατικής διαδικασίας και της προέλκυσης επενδυτών, με βασική παράμετρο τα τεχνικά δεδομένα.

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και συμπληρώνεται από τις οδηγίες και εκδόσεις της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ του ΥΠΟΙΟ.

Η ανάγκη του προέκυψε, από τη μεγάλη ανταπόκριση των Δήμων για το σχεδιασμό έργων ΣΔΙΤ, μετά από την πρόσκληση και χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΔΑ για σχετικά έργα και ενέργειες και επιδιώκει τη σωστή προετοιμασία των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών για βιώσιμα έργα αυτής της μορφής χρηματοδότησης.

 

Δείτε το εγχειρίδιο

Υπουργείο Εσωτερικών