Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εθνικά κείμενα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγοί Έργων ΟΤΑ
Άλλες Πηγές

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./e-Βιβλιοθήκη/Άλλες Πηγές
Άλλες Πηγές

ΚΕΙΜΕΝΑ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Private Participation in Infrastructure (PPI) Project Database
http://ppi.worldbank.org/

Canadian Council for Public-Private Partnerships
http://www.pppcouncil.ca/index.asp

Public Works and Government Services Canada
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/comm/index-eng.html

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP NEWS AGGREGATOR
http://publicprivate.corank.com/

Public private partnership projects in Germany   http://www.difu.de/english/occasional/06ppp.pdf

The market for Public-Private Partnerships in Germany http://www.unece.org/ceci/ppt_presentations/2008/ppp/Moscow/muller.pdf

United States Department of State
http://www.state.gov/s/partnerships/

PPP Bulletin
http://www.pppbulletin.com/

European PPP Expertice Centre (EPEC)
http://www.eib.org/epec/

Μελέτες ΟΟΣΑ

“Public-Private Partnership (PPP)” - Country Study Thailand and Viet Nam (English)
http://www.oecd.org/dataoecd/40/62/36819315.pdf

“Public-Private Partnership (PPP)” - Country Study China (German)
http://www.oecd.org/dataoecd/40/63/36820092.pdf

“Public-Private Partnership (PPP)” - Country Study Uganda (English)
http://www.oecd.org/dataoecd/41/40/36820367.pdf

“Public-Private Partnership (PPP)” - Country Study Albania (English)
http://www.oecd.org/dataoecd/41/41/36820408.pdf

“Public-Private Partnership (PPP)” - Country Study South Africa (English)
http://www.oecd.org/dataoecd/41/42/36820419.pdf

Περισσότερα : http://www.oecd.org/home/

Πληροφορίες και Παραδείγματα Έργων

http://en.wikipedia.org/wiki/Public-private_partnership

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_finance_initiative

 

Υπουργείο Εσωτερικών