Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση


 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Σύνδεσμοι
Σύνδεσμοι

ΕΛΛΑΔΑ

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ http://www.sdit.mnec.gr/el

Europa

European Public-Private Partnership Center (EPPPC) http://www.epppc.hu/

Green Paper on public-private partnerships http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22012_en.htm 

C.R.E.A.M. Europe PPP Alliance http://www.cream-europe.eu/en/index.php

United Kingdom

The Private Finance Initiative (PFI) for the Members of Parliament UK Parliament http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2001/rp01-117.pdf

Public private partnerships-HM Treasury-UK http://www.hm-treasury.gov.uk/ppp_index.htm

Private finance initiative- Department of Health-UK http://www.dh.gov.uk/en/Procurementandproposals/Publicprivatepartnership/Privatefinanceinitiative/DH_677

Ireland

Irish Government Public Private Partnership (PPP) http://www.ppp.gov.ie/

Germany

PPP Taskforce http://www.bmvbs.de/Bauwesen/Bauwirtschaft-,1521/Public-Private-Partnership-PPP.htm

Bundesministerium der Finanzen
http://www.bundesfinanzministerium.de/DE/BMF__Startseite/node.html?__nnn=true

Italia

Ministero dell'Economia e delle Finanze http://www.tesoro.it/

Czech

PPP Centrum http://www.pppcentrum.cz/index.php?cmd=home&lang=en

Australia

Partnerships Victoria http://www.partnerships.vic.gov.au/domino/web_notes/PartVic/PVWeb.nsf


South Africa http://www.ppp.gov.za/

 

Υπουργείο Εσωτερικών