Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Δράσεις ΣΔΙΤ
Πλαίσιο ΣΔΙΤ

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./ΣΔΙΤ/Δράσεις ΣΔΙΤ
Μικρή αναφορά στις δράσεις ΣΔΙΤ του Α.Π. "Θησέας"

 

Δράσεις ΣΔΙΤ μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος "Θησέας"

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΤΑ και ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι ΣΔΙΤ
(ν.3389/2005) μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, όπως στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και  λειτουργία, έργων και υπηρεσιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Τα οφέλη των ΟΤΑ από τις συμπράξεις είναι ποικίλα και σημαντικά και αφορούν ιδίως:

  • στην έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων
  • τη συγκράτηση του κόστους τους, 
  • την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εποπτεία της εκτέλεσης των έργων που έχουν δικαιολογημένο συμφέρον στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν προβλημάτων,
  • στην επίρριψη στους ιδιωτικούς φορείς ενός μεγάλου μέρους ή και όλων των κινδύνων, που συνδέονται με την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμπραξης,
  • στην αποφυγή της επιβάρυνσης του δημόσιου χρέους και τέλος
  • στη μετάγγιση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των ιδιωτικών φορέων στο Δημόσιο με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των δημόσιων φορέων.

Το πρόγραμμα «Θησέας» προβλέπει τη χρηματοδότηση των Δήμων, για την έγκαιρη προετοιμασία τους και αξιοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε υποπρόγραμμά του περιέχεται ειδικό μέτρο και υποστηρίζει κάθε Δήμο με χρηματοδότηση της προσυμβατικής διαδικασίας (πρόσληψης συμβούλων) για την ωρίμανση και την ολοκλήρωση κάθε μελέτης - πρότασης, που αρχικά φαίνεται βιώσιμη.

Η υποστήριξη από το Πρόγραμμα «Θησέας» των συμπράξεων μεταξύ των Ο.Τ.Α. και του Ιδιωτικού τομέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και μέσα από αυτή την ενότητα μπορείτε να παρακολουθείτε τις εγκριθείσες προτάσεις.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΙΤ

Μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Θησέας» έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση έργα λεπτομέρειες των οποίων (περιγραφή, κωδικοποίηση, προϋπολογισμός, απόφαση) βρίσκονται στο αρχείο Εγκεκριμένα Έργα Συμβούλου

 

Υπουργείο Εσωτερικών