Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εθνικά κείμενα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγοί Έργων ΟΤΑ
Άλλες Πηγές

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./e-Βιβλιοθήκη/Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
 • RESOURCE BOOK ON PPP CASE STUDIES
  Το ανωτέρω Εγχειρίδιο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί προϊόν ανεξάρτητης άποψης, δεν απεικονίζει απαραίτητα τη γνώμη και απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε επιχειρεί να προκαταβάλλει  την όποια ισχύουσα ή μέλλουσα πολιτική της. 
  Η διαδικασία επιλογής των ιδιωτών εταίρων, στα έργα ΣΔΙΤ που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο, δεν έχει αποτιμηθεί ως προς την συμβατότητα της με το Κοινοτικό Δίκαιο και τις διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Έργων, Συμβάσεων και Προμηθειών. Κατά συνέπεια, οι μελέτες περίπτωσης που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο δεν αποτελούν μοντέλα για τις ΣΔΙΤ σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία
   
 • PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS:
  LOCAL INITIATIVES 2007
 • ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ
  Σχετικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και το Κοινοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και των Συμβάσεων Παραχώρησης.

Υπουργείο Εσωτερικών