Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εθνικά κείμενα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οδηγοί Έργων ΟΤΑ
Άλλες Πηγές

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./e-Βιβλιοθήκη
e-Βιβλιοθήκη

Στην ενότητα αυτή παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και ευρύτερης βιβλιογραφικής αναζήτησης επί θεμάτων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παρέχεται πρόσβαση σε βασικά έγγραφα, βέλτιστες αλλά και αποτυχημένες πρακτικές σε άλλες χώρες, καθώς και διάφορα χρήσιμα κείμενα. Στόχος είναι η σύγκριση, αλλά και και η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δημιουργική ενσωμάτωσή της στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Υπουργείο Εσωτερικών