Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εγκύκλιοι
Ομάδα ΣΔΙΤ
Τομείς υλοποίησης έργων
Εγκεκριμένα έργα Συμβούλου
Έργα ΟΤΑ
Προκηρύξεις
Περιλήψεις Α φάσης

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Ενημέρωση/Προκηρύξεις
Προκηρύξεις (απλή ανακοίνωση – παραπομπή σε Δήμο)

Στο παρόν δημοσιεύονται απλές αναφορές προκηρύξεων έργων της προσυμβατικής διαδικασίας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η ενημέρωση αυτή έχει καθαρά πληροφοριακό χαρακτήρα και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. και την αντίστοιχη Υπηρεσία.

Υπουργείο Εσωτερικών