Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εγκύκλιοι
Ομάδα ΣΔΙΤ
Τομείς υλοποίησης έργων
Εγκεκριμένα έργα Συμβούλου
Έργα ΟΤΑ
Προκηρύξεις
Περιλήψεις Α φάσης

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Ενημέρωση/Περιλήψεις Α φάσης
Περιλήψεις συμπερασμάτων μελετών Α φάσης

Παρακαλούμε δείτε Έργα ΟΤΑ και Εγκεκριμένα έργα Συμβούλου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους δήμους ή με την  Ομάδα ΣΔΙΤ.

Υπουργείο Εσωτερικών