Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Εγκύκλιοι
Ομάδα ΣΔΙΤ
Τομείς υλοποίησης έργων
Εγκεκριμένα έργα Συμβούλου
Έργα ΟΤΑ
Προκηρύξεις
Περιλήψεις Α φάσης

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Ενημέρωση
Ενημέρωση για την πορεία Υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή παρέχεται υποστηρικτικό υλικό και πληροφόρηση για την οργάνωση της υλοποίησης της προσυμβατικής διαδικασίας αλλά και την πορεία υλοποίησης της προσυμβατικής διαδικασίας ήδη εγκεκριμένων έργων καθώς και τα αποτελέσματά τους. Παρατίθενται πρότυποι οδηγοί, τα αποτελέσματα υλοποίησης της Α’ Φάσης έργων, που αφορούν κυρίως στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στη βιωσιμότητα καθώς επίσης χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και κατηγοριοποιήσεις έργων.

Υπουργείο Εσωτερικών