Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Οδηγοί υλοποίησης
Οδηγοί υλοποίησης
  • Oδηγίες σχετικά με την υλοποίηση έργων Συμβούλου Προσυμβατικής Διαδικασίας στους Ο.Τ.Α.

  • Στερεά Απόβλητα Εγχειρίδιο οδηγός, για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στο τομέα των έργων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

  • Αποχέτευση Εγχειρίδιο οδηγός, για το σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στον τομέα των έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων

  • Ενέργεια Εγχειρίδιο οδηγός, για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στο τομέα των έργων Διαχείρισης, Παραγωγής και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

  • Πολιτισμός - Αθλητισμός Εγχειρίδιο οδηγός, για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στον τομέα κατασκευής έργων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των Δήμων.

  • Ύδρευση Εγχειρίδιο οδηγός, για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και επιλογή σχήματος συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, στο τομέα της Ύδρευσης.

  • GUIDELINES FOR SUCCESSFUL PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIPS

  • Συνοπτικός Οδηγός για Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα

  • Εγχειρίδιο  για την υλοποίηση έργων και υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ

Υπουργείο Εσωτερικών