Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  Αρχική σελίδα | Σύνδεσμοι | Δομή Ιστοπέδου | Επικοινωνία 
Εικόνα συμβολική των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αναζήτηση

Νομοθεσία συμβούλου
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασία ένταξης
Σχέδιο προκήρυξης
Σχέδιο περ. διακήρυξης
Σχέδιο σύμβασης
Οδηγοί υλοποίησης
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις Δήμου
Συχνές ερωτήσεις

 

ΘΗΣΕΑΣ - Σ.Δ.Ι.Τ./Υποστήριξη/Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
Υποχρεώσεις αναδόχου συμβούλου
  • Το έργο του συμβούλου της προσυμβατικής διαδικασίας
    Αντικείμενο των έργων συμβούλου προσυμβατικής διαδικασίας είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους ΟΤΑ, αναφορικά με την προετοιμασία και ωρίμανση έργων ΣΔΙΤ που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύμπραξης των ΟΤΑ με τον ιδιωτικό τομέα.
    Η υλοποίηση του έργου υποδιαιρείται σε φάσεις υλοποίησης, για τις οποίες προβλέπεται αξιολόγηση τόσο της δυνατότητας υλοποίησης του έργου όσο και του συμβούλου για τη συνέχιση του έργου.
     
  • Οι υποχρεώσεις του συμβούλου της προσυμβατικής διαδικασίας
    Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στο έργο του, πέρα από όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του οδηγού υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ (Φάσεις του έργου), ως περιεχόμενα των φάσεων Α και Β, και κάθε άλλο ποιοτικό –καινοτόμο στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχή προσέλκυση επενδυτών, λόγω του σύνθετου και καινοτόμου χαρακτήρα των υπό εξέταση έργων ΣΔΙΤ και προς διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του εγχειρήματος.

Υπουργείο Εσωτερικών